GDPC Special Prize

Ban tổ chức xin trân trọng thông báo kết quả vòng chung kết xếp hạng và gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến tất cả các tác giả tham dự giải, các thành viên Hội đồng giám khảo, các thành viên BTC. Đặc biệt là sự tin tưởng, sự bảo trợ nghề nghiệp của các tổ chức nhiếp ảnh uy tín trong và ngoài nước như: Liên đoàn nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế - FIAP, Hội nhiếp ảnh Hoa Kỳ - PSA, Hội hình ảnh không biên giới Pháp - ISF và Hội nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam – VAPA./ Our Organising board is pleased to announce that the results of Final round. We'd like to send the sincerely thanks to all authors, the Judges, organizers; Especialy the patronages of professional photography organizations such as: The International federation of photographic art – FIAP, Photographic Society of America, Image Sans Frontiere – ISF and Vietnam Association of Photographic Artists – VAPA.

Best Action

2012/October/cannockwolf-riding-his-luck-thumb1-7693-S_l.jpg

Title: Riding his Luck / Author: David Byrne / Country: United Kingdom / Prize: GDPC Gold Medal

Best Creative

2012/October/mdupouy-desespoir-thumb1-5943-C_l.jpg

Title: Desespoir / Author: Michel Dupouy / Country: France / Prize: GDPC Gold Medal

Best Portrail

2012/October/720-linda-in-shawl-thumb1-9961-C_p.jpg

Title: Linda in Shawl / Author: Susan Susan Cowles / Country: United States / Prize: GDPC Gold Medal

Best Action

2012/October/593-kinh-ngu-thumb1-7596-S_l.jpg

Title: Kinh Ngu / Author: Ngo Vinh Phu / Country: Viet Nam / Prize: GDPC Gold Medal

Best Creative

2012/October/kemalkaya-humans-and-puppets-thumb1-6656-I_l.jpg

Title: Humans and Puppets / Author: Kemal Kaya / Country: Turkey / Prize: GDPC Gold Medal

Best Portrail

2012/October/stuartcrump-the-face-of-experiences-thumb1-5672-L_l.jpg

Title: The Face of Experiences / Author: Stuart Crump / Country: United Kingdom / Prize: GDPC Gold Medal