Section: Color Prizes

Ban tổ chức xin trân trọng thông báo kết quả vòng chung kết xếp hạng và gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến tất cả các tác giả tham dự giải, các thành viên Hội đồng giám khảo, các thành viên BTC. Đặc biệt là sự tin tưởng, sự bảo trợ nghề nghiệp của các tổ chức nhiếp ảnh uy tín trong và ngoài nước như: Liên đoàn nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế - FIAP, Hội nhiếp ảnh Hoa Kỳ - PSA, Hội hình ảnh không biên giới Pháp - ISF và Hội nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam – VAPA./ Our Organising board is pleased to announce that the results of Final round. We'd like to send the sincerely thanks to all authors, the Judges, organizers; Especialy the patronages of professional photography organizations such as: The International federation of photographic art – FIAP, Photographic Society of America, Image Sans Frontiere – ISF and Vietnam Association of Photographic Artists – VAPA.
2012/October/gsfwong-blue-angels-9-thumb1-6445-C_p.jpg

Title: Blue Angels 9 / Author: Godfrey Wong / Country: United States / Prize: PSA Gold Medal

2012/October/720-peek-a-boo-i-see-you-thumb1-7515-C_l.jpg

Title: Peek A Boo I See You / Author: Susan Cowles / Country: United States / Prize: FIAP Gold Medal

2012/October/449-hoc-danh-chieng-thumb1-3731-C_l.jpg

Title: Hoc Danh Chieng / Author: Bao Hung / Country: Viet Nam / Prize: FIAP Silver Medal

2012/October/jameslu17-clown-thumb1-6297-C_l.jpg

Title: Clown / Author: James Lu / Country: Australia / Prize: FIAP Bronze Medal

2012/November/deddysuwanda-playing-with-roosters-thumb1-3514-C_l.jpg

Title: Playing with Roosters / Author: Deddy Suwanda / Country: Indonesia / Prize: ISF Gold Medal

2012/October/167-duoi-mua-thumb1-4173-C_l.jpg

Title: Duoi Mua / Author: Mai Chuong / Country: Viet Nam / Prize: ISF Silver Medal

2012/November/165-kem-ice-cream-thumb1-1166-C_l.jpg

Title: Kem - Ice Cream / Author: Nguyen Van Toan / Country: Viet Nam / Prize: ISF Bronze Medal

2012/October/angela-perfect-jump-1-thumb1-1234-C_l.jpg

Title: Perfect Jump 1 / Author: Angela Muliani Hartojo / Country: Indonesia / Prize: VAPA Gold Medal

2012/October/848-nhan--thumb1-6011-C_p.jpg

Title: Nhan / Author: Nguyen Minh Tan / Country: Viet Nam / Prize: VAPA Silver Medal

2012/October/georgecychan-slalom-splash-thumb1-6299-C_l.jpg

Title: Slalom splash / Author: Chor Yin George Chan / Country: Australia / Prize: VAPA Bronze Medal

2012/October/kemalkaya-i-love-istanbul-2-thumb1-2458-C_l.jpg

Title: I Love Istanbul 2 / Author: Kemal Kaya / Country: Turkey / Prize: GDPC Gold Medal

2012/November/youcancanon-goshawk-reflection-thumb1-2973-C_p.jpg

Title: Goshawk reflection / Author: Zsolt Moldovan / Country: Romania / Prize: GDPC Silver Medal

2012/October/373-duoi-mua-thumb1-2337-C_l.jpg

Title: Duoi Mua / Author: Nguyen Ngoc Tuan / Country: Viet Nam / Prize: GDPC Bronze Medal