Section: Monochrome Prizes

Ban tổ chức xin trân trọng thông báo kết quả vòng chung kết xếp hạng và gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến tất cả các tác giả tham dự giải, các thành viên Hội đồng giám khảo, các thành viên BTC. Đặc biệt là sự tin tưởng, sự bảo trợ nghề nghiệp của các tổ chức nhiếp ảnh uy tín trong và ngoài nước như: Liên đoàn nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế - FIAP, Hội nhiếp ảnh Hoa Kỳ - PSA, Hội hình ảnh không biên giới Pháp - ISF và Hội nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam – VAPA./ Our Organising board is pleased to announce that the results of Final round. We'd like to send the sincerely thanks to all authors, the Judges, organizers; Especialy the patronages of professional photography organizations such as: The International federation of photographic art – FIAP, Photographic Society of America, Image Sans Frontiere – ISF and Vietnam Association of Photographic Artists – VAPA.
2012/October/akmiumiu-snow-horses-thumb1-7800-M_l.jpg

Title: Snow Horses / Author: Miu Anthony KWOK / Country: Hong Kong / Prize: PSA Gold Medal

2012/October/kemalkaya-mother-love-2-thumb1-7049-M_l.jpg

Title: Mother love 2 / Author: Kemal Kaya / Country: Turkey / Prize: FIAP Gold Medal

2012/October/kmwong-close-encounter-2-thumb1-5419-M_l.jpg

Title: Close encounter 2 / Author: Kin-ming WONG / Country: Hong Kong / Prize: FIAP Silver Medal

2012/October/chiang-ferry-in-the-beautiful-lake-thumb1-4448-M_l.jpg

Title: Ferry In The Beautiful Lake / Author: Tsun-Hsiung Chian / Country: Taiwan / Prize: FIAP Bronze Medal

2012/October/732-tam-xuan-thumb1-3950-M_l.jpg

Title: Tam Xuan / Author: Le Huu Nghia / Country: Viet Nam / Prize: ISF Gold Medal

2012/September/josephkctam-crazy-horse-thumb1-5308-M_l.jpg

Title: Crazy Horse / Author: Joseph Tam / Country: Australia / Prize: ISF Silver Medal

2012/August/11-ta-thuc-thumb1-9512-M_l.jpg

Title: Ta Thuc / Author: Bui Vy Van / Country: Viet Nam / Prize: ISF Bronze Medal

2012/October/580-bong-bong-cua-toi-thumb1-2845-M_l.jpg

Title: Bong Bong Cua Toi / Author: Vo Anh Kiet / Country: Viet Nam / Prize: VAPA Gold Medal

2012/October/131-way-back-thumb1-5799-M_l.jpg

Title: Way Back / Author: Nguyen Thanh Luy / Country: Viet Nam / Prize: VAPA Silver Medal

2012/October/191-doi-dau-thumb1-7654-M_l.jpg

Title: Doi Dau / Author: Tran Thanh Quyet / Country: Viet Nam / Prize: VAPA Bronze medal

2012/September/caraghlake-juliette-1-002-thumb1-7643-M_l.jpg

Title: Juliette / Author: Reinhard Boemke / Country: Germany / Prize: GDPC Gold Medal

2012/October/swannn-with-grandpa-thumb1-1003-M_l.jpg

Title: With grandpa / Author: Istvan Kerekes / Country: Hunggary / Prize: GDPC Siver Medal

2012/October/391-mua-lu-thumb1-5256-M_l.jpg

Title: Mua Lu / Author: Nguyen Khac Hieu / Country: Viet Nam / Prize: GDPC Bronze Medal