Section: Nature Prizes

Ban tổ chức xin trân trọng thông báo kết quả vòng chung kết xếp hạng và gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến tất cả các tác giả tham dự giải, các thành viên Hội đồng giám khảo, các thành viên BTC. Đặc biệt là sự tin tưởng, sự bảo trợ nghề nghiệp của các tổ chức nhiếp ảnh uy tín trong và ngoài nước như: Liên đoàn nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế - FIAP, Hội nhiếp ảnh Hoa Kỳ - PSA, Hội hình ảnh không biên giới Pháp - ISF và Hội nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam – VAPA./ Our Organising board is pleased to announce that the results of Final round. We'd like to send the sincerely thanks to all authors, the Judges, organizers; Especialy the patronages of professional photography organizations such as: The International federation of photographic art – FIAP, Photographic Society of America, Image Sans Frontiere – ISF and Vietnam Association of Photographic Artists – VAPA.
2012/September/35313199-competing-for-food-23-thumb1-7660-N_l.jpg

Title: Competing For Food / Author: Tsai Chi-Chang / Country: Taiwan / Prize: PSA Gold Medal

2012/October/peterh-lake-matheson-thumb1-9041-N_l.jpg

Title: Lake Matheson / Author: Peter Hammer / Country: Australia / Prize: FIAP Gold Medal

2012/November/youcancanon-face-to-face-thumb1-2127-N_l.jpg

Title: Face To Face / Author: Zsolt Moldovan / Country: Romania / Prize: FIAP Silver Medal

2012/October/waderu-red-munia-in-action-thumb1-2265-N_l.jpg

Title: Red Munia In Action / Author: Vinay K. Waderu / Country: India / Prize: FIAP Bronze Medal

2012/October/0933600241-melting-antarctic-thumb1-1496-N_l.jpg

Title: Melting antarctic / Author: Chi-Lai Huang / Country: Taiwan / Prize: GDPC Gold Medal

2012/September/vanechelpoelrene-red-deer-in-the-fog-thumb1-4407-N_l.jpg

Title: Red Deer In The Fog / Author: Rene Van Echelpoel / Country: Belgium / Prize: GDPC Silver Medal

2012/October/vanmenseldre-orange-libel-thumb1-4094-N_l.jpg

Title: Orange Libel / Author: Dre Van Mensel / Country: Belgium / Prize: GDPC Bronze Medal

2012/October/xiaoxi-glorious-dusk-thumb1-9959-N_l.jpg

Title: Glorious Dusk / Author: Xiaoxi Liao / Country: China / Prize: PESGSPC Gold Medal

2012/October/moosa78-sunrise-from-the-east-thumb1-5292-N_l.jpg

Title: Sunrise From The East / Author: Moosa Al Rezaiqi / Country: Oman / Prize: PESGSPC Silver Medal

2012/September/vanechelpoelrene-geese-run-on-the-water-thumb1-6347-N_l.jpg

Title: Geese Run On The Water / Author: Rene Van Echelpoel / Country: Belgium / Prize: PESGSPC Bronze Medal