Section: Travel Prizes

Ban tổ chức xin trân trọng thông báo kết quả vòng chung kết xếp hạng và gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến tất cả các tác giả tham dự giải, các thành viên Hội đồng giám khảo, các thành viên BTC. Đặc biệt là sự tin tưởng, sự bảo trợ nghề nghiệp của các tổ chức nhiếp ảnh uy tín trong và ngoài nước như: Liên đoàn nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế - FIAP, Hội nhiếp ảnh Hoa Kỳ - PSA, Hội hình ảnh không biên giới Pháp - ISF và Hội nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam – VAPA./ Our Organising board is pleased to announce that the results of Final round. We'd like to send the sincerely thanks to all authors, the Judges, organizers; Especialy the patronages of professional photography organizations such as: The International federation of photographic art – FIAP, Photographic Society of America, Image Sans Frontiere – ISF and Vietnam Association of Photographic Artists – VAPA.
2012/October/luisfranke-volver-al-pasado-thumb1-1548-T_l.jpg

Title: Volver Al Pasado / Author: Franke Luis Alberto / Country: Argentina / Prize: PSA Gold Medal

2012/October/shivu_k-kambala-race-thumb1-7867-T_l.jpg

Title: Kambala Race / Author: SHIVU K / Country: India / Prize: FIAP Gold Medal

2012/October/490-phut-thu-gian-thumb1-5477-T_l.jpg

Title: Phut Thu Gian / Author: Lai Dien Dam / Country: Viet Nam / Prize: FIAP Silver Medal

2012/October/xiaoxi-ball-game-in-village-thumb1-8647-T_l.jpg

Title: Ball game in village / Author: Liao Xiaoxi / Country: China / Prize: FIAP Bronze Medal

2012/October/582-brown-sugar-thumb1-5774-T_l.jpg

Title: Brown Sugar / Author: Tran Dinh Thuong / Country: Viet Nam / Prize: GDPC Gold Medal

2012/October/449-dua-voi-thumb1-4093-T_l.jpg

Title: Dua Voi / Author: Bao Hung / Country: Viet Nam / Prize: GDPC Silver Medal

2012/October/363-tam-quan-mua-coi-thumb1-7009-T_l.jpg

Title: Tam Quan Mua Coi / Author: Nguyen Tung De / Country: Viet Nam / Prize: GDPC Bronze Medal

2012/October/danny_imageworld-prayer-thumb1-8651-T_l.jpg

Title: Prayer / Author: Danny Yen Sin Wong / Country: Malaysia / Prize: PESGSPC Gold Medal

2012/October/ghorgmoe-cold-ride-thumb1-2969-T_l.jpg

Title: Cold ride / Author: Geir Ivar Horgmo / Country: Norway / Prize: PESGSPC Silver Medal

2012/October/akmiumiu-heaven-in-the-earth-thumb1-7313-T_l.jpg

Title: Heaven in the earth / Author: Miu Anthony KWOK / Country: Hong Kong / Prize: PESGSPC Bronze Medal